Kaebused ja ettepanekud

Ettepanekute ja kaebustega palun pöörduda arsti või Piiri Hambaravi juhatuse poole telefonidel: 50 58 225 või 51 18 379. Kaebust saab esitada ka Eesti Haigekassa Tartu osakonda, Põllu 1a, 50303 Tartu või Tervishoiuametile, Gonsiori 29, 15157 Tallinn. Tervishoiuameti telefon: 6 509 847